Affiliation Details

A – Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj
Formerly Allahabad State University
CPI Campus, Mahatma Gandhi Marg, Civil Lines, Prayagraj, Uttar Pradesh 211001

1- Vice-Chancellor Honorable Prof. Sangita Srivastava

2-Registrar  Mr. Shesh Nath Pandey

B- CSJM UNIVERSITY, KANPUR
Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University Kanpur-208024 (U.P.)

1-Vice Chancellor (The Kulpati) Honorable Prof. Neelima Gupta

2-Registrar Dr. Vinod Kumar Singh